Christelijk Nationaal Koor
Koorreizen

Dirigent en tenor:

               Jacob Schenk

Het CNK

Dom Keulen

Koorreizen

Bekijk een impressie van de reizen die het koor heeft gemaakt....

Lees verder
CD
Chr. Nat. Koor
Jacob Schenk
Concert Freiburg
Wybe Kooijmans
RemagenHet koor is opgericht in maart 1988 nadat een aantal zanglustigen elkaar had ontmoet bij een projectkoor dat een reis naar Canada en Amerika had gemaakt in 1987. Een dertigtal mensen vond dat er zo’n goede band was ontstaan dat zij graag elkaar wilden blijven ontmoeten en met elkaar wilden blijven zingen.
Uit deze groep is toen het Christelijk Nationaal Koor ontstaan. Het enthousiasme dat deze groep mensen wist op te brengen had tot gevolg dat het koor een regelmatige groei heeft doorgemaakt tot de huidige omvang van ruim 100 leden. Het koor vierde in 2013 haar 25-jarig jubileum.

Dat er echt sprake is van een nationaal koor blijkt wel uit het feit dat koorleden uit alle windstreken van het land afkomstig zijn. Van Almere tot Middelburg en van Oldebroek tot ’s-Gravendeel.
De meeste koorleden zijn overigens ook nog lid van een koor in hun eigen woonplaats.
Het enthousiasme van de koorleden maakt van het koor een prestatiegericht amateurkoor.

Het repertoire van het koor bestaat uit klassieke koorwerken van o.a. Händel, Mozart, Mendelssohn en Bach, klassiek geestelijke muziek, anthems, cantates en geestelijke koorliederen.